O Wroffław

Inicjatywa zrodziła się z oficjalnych i nieoficjalnych rozmów, obserwacji i analiz miejskich scen muzycznych. Naszą grupę tworzą osoby aktywnie związane z muzyką, zarówno wykonawcy, muzycy, instrumentaliści, badacze kultury, jak i organizatorzy wydarzeń kulturalnych (w szczególności muzycznych) – stojący na scenie, za sceną i pod nią. Po prostu: miłośnicy muzyki na żywo. 

Kim jesteśmy? Grupą aktywistów i społeczników, którzy starają się mieć realny wpływ na kwestie, które ich niepokoją. Działać, a nie biernie narzekać, że jest źle. Jesteśmy związani z wrocławską sceną muzyczną jako “nadawcy” i “odbiorcy”. Obserwujemy zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni lat we Wrocławiu i na świecie oraz wpływ globalnych trendów na nasz lokalny – polski i wrocławski rynek muzyczny. Martwią nas opinie ludzi, że we Wrocławiu nie ma gdzie grać i nie ma kogo słuchać, dlatego postanowiliśmy zaktywizować i zintegrować wrocławskich muzyków. Naszym celem nie jest jedynie ożywienie miejskiej sceny i zwiększenie liczby koncertów we Wrocławiu, ale też nawiązanie kontaktów i zbudowanie długotrwałych relacji z innymi miastami i ośrodkami kultury, tak aby powstała muzyczna sieć, współpracująca i wspierająca swoje wzajemne poczynania.

Nieocenionej pomocy udzielili nam Czasoprzestrzeń i Fundacja Tratwa. Po pierwsze – wierząc w nasz projekt i podzielając nasze przemyślenia i odczucia. Po drugie – udzielając pomocy merytorycznej, logistycznej i technicznej. Bez miejsca, w którym możemy organizować nasze wydarzenia i oprawy technicznej (nagłośnienie, światła, wyposażenie sali koncertowej, sale prób, instrumenty, a także czas w grafiku wydarzeń zapewniony dla naszego projektu) wrOFFław nie mógłby powstać!

Po trochu jest to inicjatywa oddolna, wynikająca z naszych potrzeb jako osób żywo zaangażowanych we wrocławski świat muzyczny, dlatego nie upatrujemy w tym projekcie korzyści materialnych czy finansowych, ale satysfakcji z dobrze zorganizowanych wydarzeń, które będą ze sobą niosły długotrwałe pozytywne konsekwencje.

Nasze cele statutowe:
– stworzenie bazy wrocławskich zespołów (z podziałem na gatunki)
– stworzenie sieci kontaktów między miastami, klubami muzycznymi
– pomoc w organizacji koncertów zespołów z Wrocławia we Wrocławiu i w innych miastach (wymiany zespołów support za support)
– integracja i aktywizacja wrocławskiego środowiska muzycznego
– zaktywizowanie mieszkańców Wrocławia i zainteresowanie ich inicjatywami kulturalnymi 
– zaprezentowanie szerszej publiczności wrocławskich zespołów
– nietypowe kolaboracje artystyczne
– stworzenie przestrzeni dla młodych zespołów, gdzie mogą ćwiczyć, inspirować się, wymieniać doświadczeniami i występować
– promocja wrocławskich artystów
– dobra zabawa