Przejdź do treści

LOUIS CRYSTAL

Louis Crystal – podróżuje pomiędzy światami muzyki i architektury, przeplatając je ze sobą nawzajem.
Balansując na granicy snu i jawy, poszukuje zależności pomiędzy światem niematerialnym, a rzeczywistością.
Poprzez środki wyrazu w zakresie sztuk wizualnych, dźwięku, oraz liryki, stara się dostarczyć swojemu odbiorcy treści głębokich, mentalnych podróży.
Działając w różnorodnych dziedzinach sztuki, próbuje odnaleźć w życiu jego boski pierwiastek.
Często stawia siebie w roli łącznika pomiędzy wyższymi siłami, a ludzkością.
Z zawodu architekt, z powołania muzyk.
W swojej twórczości bezgranicznie ufa instynktowi, sterowanemu przez wyostrzone zmysły…

LINKI

POSŁUCHAJ: