Przejdź do treści

ZGŁOŚ SIĘ NA WOLONTARIAT W RAMACH wrOFF Showcase!

Koordynatorka wolontariatu na wrOFF Showcase:

Ala Chynek
e-mail: wolontariat@wrofflaw.pl